Artvinliler Vakfı

Amaçlar ve Hedefler

Tarihçe

1980 sonrası ülkemizde yaşanan göç hareketinden en çok etkilenen illerden biride şüphesiz Artvin olmuştur. İstanbul Artvin’in yoğun göç verdiği illerin başında yer alan bir ilimizdir.
1980’lı yıllarda İstanbul’a okumak için gelen hemşeri öğrencilerle İstanbul da memur olarak görevli olanlar bire bir ilgilenmek zorunda kalmışlardır. Bu zorunluluk bizleri bir vakıf kurmaya mecbur etmiştir. Yrd Doç. Dr. Nedim URHAN hocanın kurucu başkanlığında başlatılan vakıf kurma çalışmaları ekserisi memur olan 26 kurucunun iştiraki ile birkaç yılı alan hazırlık çalışmalarının ardından 1988 yılında tamamlanmış ve Artvinliler Vakfı kurulmuştur. Artvinlilerin İstanbul’da kurmuş oldukları ilk vakıf Artvinliler Vakfı olmuştur. İdari Yapı Artvin ve Borçka'nın da içinde bulunduğu bölgeye ilk yerlerşenlerin Orta Asyadan gelen 'HURRİLER” olduğu yazılı kaynakların incelenmesinden anlaşılmaktadır. M.Ö 2000 yılından başlayarak Hurilerin yöreyi de içine alan geniş bir bölgede devlet kurdukları bilinmektedir. Daha sonra Urartuların Hitit İmparatorluğunun yıkılması ile Borçka yöresine kadar yayıldıkları, M.Ö 720-714 yılları arasında Kimmerler, M.Ö 655‘de Sakalar daha sonra da Arsaklıların egemenlik kurduklaraı çeşitli kaynaklarda yer almaktadır.

Vakfımızın Gayesi

Milletimizin tarihi, içtimai ve dini bilgilerini geliştirmek, sosyal, kültürel ve iktisadi yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve bu sahalarda, eğitim, öğretim, ihtisas ve araştırma yapmak ve milletimizin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek üzere;

 • Mevzuatın öngördüğü ve vakfın imkânları ölçüsünde milli ve manevi değerlere bağlı kabiliyetli gençlere, her derece tahsil ve yetiştirme İmkânı hazırlamak, yurt kütüphane, her derecede eğitim öğretim müessesesi, öğrenim merkezleri ve mesleki kurslar açmak. Öğrenim ve öğretim kurumlarına yardımcı olmak.
 • Siyasi olmayan konferanslar, seminerler, münazaralar ve toplantılar tertip etmek ilmi dini ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, dergi gazete, kitap ve broşürler neşretmek.
 • Dini, milli ve belirli günlerde anma toplantıları yapmak, yapılan toplantılara katılmak bu vesilelerle yemek dağıtmak, geziler düzenlemek, yarışmalar tertiplemek, mükafat vermek.
 • Vakfın gayesine uygun ticari, sınai ve zirai her türlü faaliyetlerin icrası ile başka hükmi şahısları meydana getirmek veya bu gibi kuruluşlara doğrudan doğruya iştirak etmek. Yardımda bulunmak, bunlardan yardım almak.
 • İhtiyaç halinde hemşerilerimize sağlık ve diğer yardımlarda bulunmak. Üyelerine ve üyelerinin ana, baba ve çocuklarına evlenme, doğum, kaza ve ölüm yardımları yapmak,
 • Yukarıda sayılan ve benzer nitelikteki çalışmalara maddi, manevi her türlü desteği sağlamak.
 • Vakıflar genel Müdürlüğü veya Diyanet İşleri başkanlığının uygun göreceği ve vakıf kurucularının onaylayacağı semt ve yerlerde cami ve mescit inşa etmek veya inşaatına maddi, manevi yardımda bulunmak.
 • Vakfın gayetini gerçekleştirecek diğer hizmetleri ifa etmek.

Vakıf Faaliyetleri

akfımız sosyal faaliyetlerinin yanında daha çok eğitim ağırlıklı hizmetlerini sürdüren bir vakıf olmuştur.

 • Eğitim Faaliyetleri ;
  • Burs hizmetleri; Artvinli öğrencilerden Üniversiteyi kazananlara ve orta tahsilde ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere verilmiştir. 2009 yılı eğitim dönemine kadar toplam 1450 öğrenci vakfımızın burslarından istifade etmişlerdir. 2008-2009 eğitim öğretim döneminde ise 354 öğrenciye vakfımızdan karşılıksız burs verilmiştir.
  • Bursiyer öğrencilere eğitim seminerleri düzenlenmiştir.
  • Bursiyer öğrencilere kitap dağıtımı yapılmıştır.
 • Sosyal Yardımlar;
  • Fakir ailelere zaman zaman gıda yardımı, her hangi bir afete maruz kalmış olan, hasta olan hemşerilerimize de imkânlar nispetince yardımlar yapılmıştır.
  • Artvin il ve ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımları yapılmıştır.
 • Kültür ve Sosyal Faaliyetler;
  • 7 Mart Arvin’in kurtuluşu ve şehitlerinizi anma geceleri tertip edilmiştir.
  • Ramazan ayında iftarlar düzenlenmiştir.
  • Bayramlarda hemşerilerimizle bayramlaşma organizeleri yapılmıştır.
  • İstanbul’daki Artvinli bürokratlarla tanışma toplantıları yapılmıştır.
  • Piknikler ve Boğaz gezileri düzenlenmiştir.
 • Yayın Faaliyetleri;
  • Çoruh dergisi yayınlanarak Artvin İl ve İlçelerinin tanıtımını gerçekleştirmek.