Artvinliler  Vakfı

Murgul

Tarih, Coğrafi Yapı, Nüfus ve İdari Yapı

Murgul 10. yüzyılda Selçuklular tarafından fethedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan bu bölge 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Rusların istilasına uğramıştır. 1918 yılında geri alınan topraklar Sevr antlaşması ile sınırlarımızın dışında kalmış, 1920'de tekrar Türk Topraklarına katılmıştır. 1935-1950 yılları arasında merkez Damar iken sonradan ilçe merkezi Murgul olmuştur.1966 yılında Göktaş olarak ismi değiştirilen ilçenin ismi 1987 yılında tekrar Murgul olarak değiştirilmiştir.
İlçe, doğuda Artvin İl Merkezi, batıda Arhavi İlçesi, kuzeyde Borçka İlçesi, güneyde Yusufeli İlçesi ile çevrili bulunmaktadır. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği minimum 360 metre, maksimum 1100 metredir (Damar Beldesi). İlçenin yüzölçümü 406 kilometrekare olup, bu alanın yüzde 50’si ormanlık, yüzde 45’i çayır ve % 5’i de mera, kayalık ve taşlık alandan oluşmaktadır.
Murgul, nüfus artış hızı (1990-2000 yılları) %o (-) 33.57 ile en fazla göç veren ilçe konumundadır. İlçenin 2000 yılı şehir merkezi nüfusu 3.801, köy nüfusu ise 4.742 olup toplam nüfusu 8.543’tür. İlçenin nüfusu düşüş trendi göstermiş ve bu veriler 2008 yılı itibariyle; Merkez nüfusu 4.093, köy nüfusu 2.230 olmak üzere toplam 6.323 şeklinde tespit edilmiştir.
İlçenin nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Nüfus değişken olup arazi yetersizliği ve alternatif iş istihdamı yaratılamaması nedenleriyle devamlı göç vermektedir. Kış aylarında merkez nüfusu köydeki bazı ailelerin şehir merkezine gelmelerinden dolayı artmaktadır.
İlçenin Merkez ve Damar olmak üzere 2 belediye başkanlığı, 10 köy muhtarlığı ile 2 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır.

Eğitim ve Öğretim, Kültürel Yapı

İlçede 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında eğitim kurumu olarak 3 ilköğretim okulu, 3 lise bulunmaktadır. Yıl içinde kurumlarda toplam 69 öğretmen görev yapmış, 1.090 öğrenci eğitim görmüştür.

Sağlık Hizmetleri

İlçede 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi ile Merkez ve Damar Beldesinde olmak üzere 2 sağlık ocağı ve 5 Sağlık evi bulunmaktadır.
İlçedeki sağlık kurumlarında toplam 4 pratisyen doktor, 14 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.

Ekonomik Yapı

İlçede 2006 yılına kadar K.B.İ.A.Ş. İşletme Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren maden işletmesi 2006 tarihinde özelleştirilerek özel sektöre satılmış ve işletme faaliyetleri halen özel sektör tarafından sürdürülmektedir. İlçe ekonomisinde büyük ölçüde yeri olan bu işletmede istihdam edilen personel sayısı yaklaşık 800 kişidir.
İlçemizin yüzölçümü 406 km² olup, mevcut arazinin %50’si orman, %45’i çayır-mera ve %5’i de tarım arazisidir.
Murgul’un arazi yapısının kıraç, dağlık ve ormanlık olması nedeniyle tarım arazisi yetersizdir. İlçenin mevcut 22.223 dekarlık tarım arazisinde üretim geleneksel yapıda yapılmakta olup, yapılan tarımsal üretim büyük ölçüde aile tüketiminin karşılanması amaçlıdır. Tarımsal üretimde, tamamen insan gücüne dayalı üretim modeli söz konusu olup, makineli tarım yok denecek kadar azdır. Küçük aile işletmelerinden oluşan tarımsal üretimde gübre ve zirai ilaç kullanımı yok denecek kadar azdır.
İlçede büyük ve küçükbaş hayvancılık yanında kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. Yapılan hayvancılık faaliyeti genellikle iç tüketime yöneliktir.
İlçede iç sularda kültür balıkçılığı yapan faal işletme sayısı 2 dir. Bu tesislerin toplam kapasiteleri 18 ton / yıl olup üretim 18 ton dur.
İlçenin coğrafi yapısı ve ikliminin arıcılığa son derece müsait olması ve çiftçilerin arıcılık bilgisi, ilçede arıcılığı önemli bir uğraş alanı haline getirmiştir. Özellikle bal ve bal mumu üretimi yıllardan beri yapılmakta iken, son yıllarda ana arı ve arı sütü üretimi de çiftçilerin gelir kaynağı olmuştur.
İlçenin ikinci gelir kaynağı orman bölgesi olması sebebiyle ormancılıktır. Ormancılıktan gelir sağlayan aile sayısı yaklaşık olarak 250’dir. Ormanlık sahaları ladin. çam, köknar, meşe, sarı kızılağaç, ormangülü ve muhtelif orman ürünlerinden oluşmaktadır.
İlçede; Gerçek Usul’de 222, Basit Usul’de 89, Kurumlar Vergisi 17, KDV 208 ve Diğer 4 olmak üzere kayıtlı Toplam 540 vergi mükellefi bulunmaktadır.

Kaynak:Artvin Valiliği